Často se nás ptáte, jestli jsou lepší světelné řetězy na baterie, nebo do zásuvky. Rozhodli jsme se tak toto téma otevřít veřejně a popsat jednotlivé druhy světýlek a jejich výhody i nevýhody.

Konstrukce světýlek

Co se týče konstrukce a vzhledu, jsou oba dva typy stejné. Jak světelné řetězy na baterie, tak světelné řetězy do zásuvky mají silnější kabel, na který jsou připevněny malé žárovičky. Taktéž mají řetězy stejné moduly svícení. Jedná se o 8 světelných režimů:

  • svícení ve vlnách
  • sekvenční svícení
  • pomalá záře
  • rychlé blikání
  • pomalé slábnutí
  • jiskřivé blikání
  • stálé svícení
  • různé/náhodné
 

Co se týče časovače vypnutí, ani zde nenajdete rozdíl. Vypnutí si můžete nastavit v časovém rozmezí 1 – 8 hodin. Tuto funkci je u obou modelů možné zcela vypnout. Stejná je i ochrana. Oba druhy mají ochranu IP 44 (možné použít i venku). Dálkové ovládání mají pouze světýlka na baterie.

Délka

První znatelný rozdíl nastává v délce světelných řetězů. Světelné řetězy na baterie se vyrábí ve variantách 1, 5, 10 a 20 metrů. Delší řetěz nenajdete. Baterie by delší řetěz nebyly schopné utáhnout. Oproti tomu světýlka do zásuvky naleznete téměř v jakékoliv délce. Vybírat můžete ze škály 1 – 100 metrů.

Výhody světýlek na baterie

Světelné řetězy na baterie mají mnoho výhod. Mezi ně patří především snadná manipulace. Světýlka jsou dlouhá maximálně 20 metrů, je tak jejich instalace podstatně jednodušší. Výhodou je i fakt, že světýlka nezatěžují elektriku, což je výhoda především u starších areálů, kde není nová elektrika. Pokud přetížíte elektrický proud, snadno padá – což je především na svatbě nežádoucí jev. Poslední výhodou, která jistě stojí za zmínku, je jejich bezpečnost. Nejenže nemůžete být zasaženi vysokým proudem, ale navíc, pokud začne pršet a světýlka vám zmoknout, neriskujete, že vám voda zateče do zásuvky – což by taktéž způsobilo značné nepříjemnosti.

Nevýhody světýlek na baterie

Velkou nevýhodou světýlek na baterie je jejich délka. Jak již bylo zmíněno, vyrábí se v maximální délce 20 metrů, což někdy nemusí být dostačující. Za nedostatek lze označit i baterie samotné. Mohou se vám vybít atak vždy musíte mít po ruce nějaké náhradní. Baterie většinou vydrží svítit 48 – 72 hodin. Obecně také platí, že mají o trochu nižší zářivost.

Výhody světýlek do zásuvka

Nespornou výhodou tohoto typu je jejich délka. Řetězy mohou být dlouhé klidně i 100 metrů, což je opravdu hodně. Výhodou je i fakt, že se nemusíte starat o žádné baterie. Řetěz prostě zapojíte do zásuvky a bude svítit tak dlouho, dokud jej nevypnete.

Nevýhody světýlek do zásuvky

I tento druh má své nevýhody. Patří sem především zvýšená pozornost na technický stav a zapojení. Musíte dávat pozor, abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem – což znamená především odstranit řetěz z dosahu dětí i zvířat a vyhýbat se natečení vody do zásuvky (musíte dát pozor např. jak na déšť, tak na rosu). Děti a zvířata by mohly řetěz poškodit, což by způsobilo probíjení a i následné zranění. Voda v zásuvce pak zkrat elektrického proudu. Taktéž je nutné se postarat o to, aby elektrika byla někde v dosahu. Kabel zkrátka musíte táhnout až k zásuvce. Jak již bylo nastíněno, myslete i na stav elektrických rozvodů v areálu. Myslete na to, že na svatbě budete elektriku potřebovat nejen na světýlka, ale i na kapelu, veškeré kuchyňské vybavení, ledničky, mrazáky, mrazící pulty a podobně. Zkrátka, někdy se stane, že areály se staršími rozvody elektriky tento nápor nevydrží a neustále elektrika padá!

 

Ačkoliv to na fotografiích vypadá, že řetězy na baterie jsou spíše chladné, není tomu tak. Mají stejně teplou záři, jako řetězy do zásuvky.

P.S.: Fotografie jsou reálné a nejsou upraveny – není upraven jas, kontrast, ani použit žádný filtr.